Saoedische autoriteiten laten één van de rijkste mannen ter wereld vrij na betalen van aanzienlijk bedrag

Source: Saoedische autoriteiten laten één van de rijkste mannen ter wereld vrij na betalen van aanzienlijk bedrag

“Catch & Release” nader verklaard vanaf min 1:03.

Een mogelijke verklaring baseert op een van de (cryptische) uitingen van de inmiddels befaamde “Q”. Vooralsnog blijft het bij indicaties dat er beweging in de fronten gekomen is. Nogmaals: we blijven het volgen, maar met de nodige afstand. De rookgordijnen kunnen werkelijk alle kanten op… -DGZ-