Sociaaldemocraten: meer geld tegen migratie

In aanloop naar de Europese top volgende week, met asielbeleid als heet hangijzer, pleiten Europese sociaaldemocratische leiders voor een menswaardige aanpak van de migratiecrisis. Europa moet onder meer fors meer geld uittrekken om de oorzaken te bestrijden waardoor inwoners van crisislanden weg willen.

Source: Sociaaldemocraten: meer geld tegen migratie

Het wederkerend patroon. Probleem in de wereld zetten, laten escaleren, tot de conclusie komen dat het tijd is voor maatregelen en aansluitend ongegeneerd geld rondpompen onder het mom van werken aan een oplossing… -DGZ-