’Sociale zekerheid moet fors worden versoberd’

De sociale zekerheid moet fors versoberd worden. Daarvoor pleit CDA-fractieleider in de Eerste Kamer Elco Brinkman in de politieke podcast Betrouwbare Bronnen. „Er was aanleiding om uit het oogpunt van barmhartigheid of armoede maatregelen te treffen voor mensen die niet helemaal mee kunnen komen. Je moet zo’n systeem van tijd tot tijd tegen het licht houden”, aldus Brinkman.

Source: ’Sociale zekerheid moet fors worden versoberd’

Geen paniek. Geen enkele politicus in de westerse wereld, en dus ook in Nederland, durft het aan om fors te bezuinigen en te versoberen. Als het al gebeurt, dan altijd minimaal en met piepkleine stapjes. 

“We hebben als burgers en gebruikers moeite om afstand te nemen van het bestaande, maar het systeem is topzwaar geworden.”

Iedereen die in de huidige illusie van voortdurende groei en welvaart blijft geloven, neemt natuurlijk nooit vrijwillig afstand van het bestaande. Die afstand komt vanzelf als de situatie grondig verandert of men ervoor zorgt dat die verandering op een bepaald moment moet gaan plaatsvinden. Die komende omwenteling zal de huidige regeringsvormen die onlosmakelijk verbonden zijn met het mondiale geldsysteem, overbodig maken. Hun rol, gebaseerd op het rondpompen van geld en het instandhouden van dat systeem, is dan uitgespeeld… -DGZ-