Sombere toekomst voor dieselfans

Hoe moet het verder met de dieselauto? Hoewel moderne dieselauto’s steeds schoner en almaar efficiënter worden, krijgt de dieselmotor een steeds negatiever imago. Nederlandse gemeenten besluiten om dieselauto’s uit binnensteden te weren. In Duitsland is dat al helemaal het geval. Reden voor sommige autofabrikanten om te stoppen met de techniek. Is er nog wel een toekomst voor het voormalige troetelkind van de veelrijders?

Source: Sombere toekomst voor dieselfans

Het steeds negatievere imago van de dieselmotor wordt via steeds dezelfde methodes, aanvallen en mediale campagnes bereikt. Terecht of niet terecht, mee eens of niet mee eens, het gaat om de methodes die worden toegepast om de bevolking steeds weer stormrijp te maken voor bepaalde maatschappelijke veranderingen die van bovenaf gewenst zijn en van daaruit ook aangestuurd worden. Een soortgelijk spel zien we in Nederland met betrekking tot de houtkachels, die plotseling “te vervuilend” zouden zijn. Je ziet als het ware de systematische opzet die er steeds vanaf druipt, waarbij men gebruik blijft maken van steeds dezelfde knuppelargumenten: het milieu, de mensenrechten, beschermen en ontzien van “minderheden”, sociale “gelijkheid”, (hun) democratische principes etc. Merkel voorspelde al eerder dat er in 2030 niemand meer in een auto rijdt zonder toestemming of vergunning. De invoering van milieuzones die overal worden ingevoerd en als een lappendeken te pas en te onpas in geheel Europa worden geïnstalleerd, en de daarmee gepaard gaande discussies is daarom gewenst. Op tien vingers is af te tellen dat in een later stadium ook de benzinemotor en wederom tolheffingen en/of extra belastingen en steeds meer verboden aan bod komen… -DGZ-