Sombere vooruitzichten voor het grootste deel van ons volk, maar elite zal nog rijker worden – Niet populisme is het probleem, maar het blijven negeren van de zorgen van de gewone man

Bron: xandernieuws.punt.nl

De meeste massamedia worden door dezelfde elite aangestuurd, en zijn daarom het echte nepnieuws verspreiden, zoals het fabeltje dat met iedereen beter gaat… In de grote steden, die het dichtst op de politiek en de financiële markten zitten, is verreweg het meeste geprofiteerd van de welvaartsgroei (die overigens voor een groot deel tot stand kwam door het maken van enorme nieuwe schulden). Daar vinden we dan ook de grootste voorstanders van het globalisme, van een EU-superstaat, van open grenzen voor iedereen, en daarmee van de huidige massa immigratie (en waar velen dus op links en liberaal stemmen, zie de gemeenteraad van Amsterdam).”

Niet voor niets wijzen wij er steeds nadrukkelijk op om te oordelen naar de feiten en de praktijk. De realiteit is soms heel ver verwijderd van de sprookjes die men ons wil doen geloven en die slechts (ook soms maar gedeeltelijk) betrekking hebben op het select gezelschap dat zich concentreert in de in het artikel genoemde gebieden. In het verlengde daarvan passen de machtige mediagroepen dan steeds dezelfde werkwijze toe: besteed niet teveel aandacht aan die “andere wereld” en de mensen denken dan dat er niets anders bestaat dan onze normen en ons wereldje. Herhaal en benadruk dat vaak genoeg en de rest van het land gaat na verloop van tijd wel overstag en neemt dan automatisch onze normen over… -DGZ-