Sozialismus – den gleichen Fehler wieder und wieder …

Source: Sozialismus – den gleichen Fehler wieder und wieder …

De herinvoering van het democratisch socialisme leidt uiteindelijk tot steeds dezelfde en deels superdekadente wanverhoudingen binnen de samenleving die ook in het verleden steeds opdoken. Vandaag de dag heel subtiel en ongemerkt voor het grootste deel van de bevolking via geld van de staat, die daarom ook via een controle- en sanctiebeleid bepaalt welke weg het individu te bewandelen, en welke ideologie men te volgen heeft. Het oppermachtige propaganda-blok zorgt mede voor de camouflage. Die paar realisten die het (geld)spel doorzien, en weten dat de aangehangen verwoestende ideologieën geen brood op de plank brengen, worden óf in het hoekje gezet, óf anderszins monddood gemaakt… -DGZ-