Spanning om rentebesluit VS: ’Fed moet gaan kiezen tussen twee kwaden’

Source: Spanning om rentebesluit VS: ’Fed moet gaan kiezen tussen twee kwaden’ | Financieel | Telegraaf.nl

Na de naar buiten gebrachte cijfers verwacht men nu eerder een renteverhoging van 0,75 procent. Om nog geloofwaardig over te komen kan men niet langer wachten met de aanval op voortdurende geldontwaarding. Deze keer zijn de meningen verdeeld over het vervolg. Laat men nu de recessie omslaan in een zuiverende deflationaire, voor de normale man of vrouw fatale depressie, of grijpt men te zijner tijd in door de geldprintmachines weer in werking te zetten en zodoende Wall Street er weer bovenop te helpen, zoals men dat in 2009 deed? In deze oorlogsfase van de cyclus worden voorspellingen steeds moeilijker.

Het bewust afremmen van de economische groei zal onder meer betekenen dat men een recessie op de koop toe neemt en er nog meer neerwaartse druk op alle assetklassen wordt uitgeoefend. Concreet: dalende euro t.o.v. US-dollar, dalende huizenprijzen, aandelen (eventueel voortdurende crash), grondstoffen (waaronder (edel)metalen en voedingsmiddelen), leningen etc. Voorlopig is het te overwegen om de eerste maanden short te gaan… -DGZ-