Spiegelland | E.J. Bron

Bron: Spiegelland | E.J. Bron

“De integratie van moslims is volkomen mislukt. In Nederland, in de andere West- Europese landen en overal ter wereld.”

Dát wisten de ware veroorzakers natuurlijk van tevoren. Zodra de politiek overgaat tot het nemen van onnatuurlijke, volksvijandelijke en dus op het eerste oog onlogische besluiten, is het zaak om de ware bedoelingen te achterhalen. Het is gewenst om wanorde gecontroleerd (!) te bevorderen, teneinde de macht van overheden – begeleid door steeds verdergaande burgercontroles onder welke noemer dan ook – geleidelijk verder te centraliseren en zodoende het volk monddood en machteloos te maken. Eén van de problemen van de centrale planners is het (nog) vrij toegankelijke internet. Die “internet-politie” is er niet voor niets… -DGZ-