Spil in Amsterdamse drugsstrijd is ’chaos’

Drie directeuren in een jaar tijd, een puinhoop wat betreft de interne bedrijfsvoering, een pijnlijk rapport over het sterk verwaarloosde onderdeel veiligheid bij de dienst en natuurlijk de affaire Saadia Ait-Taleb, de radicaliseringsambtenaar die werd ontslagen. De Amsterdamse dienst Openbare Orde en Veiligheid is een broeinest van onrust en falend leiderschap.

Source: Spil in Amsterdamse drugsstrijd is ’chaos’

De laatste tientallen jaren blijkt keer op keer dat de huidige bestuurders de kerntaak “(binnenlandse) veiligheid” niet kunnen, willen of mogen uitvoeren. Deze mensen moeten dus hoe dan ook het veld ruimen. Zonder radicale uitroeiing van het huidige regime geen enkele kans op verandering of verbetering. Er moet een tabula rasa-moment komen, waarna deze mensen uit de maatschappij verwijderd worden, of op zijn minst geen poot meer aan de grond mogen krijgen. Jammer genoeg kan dat pas als de huidige socialistische systemen en structuren niet meer functioneren en de weg vrij gemaakt is voor echte leiders die pas dan met harde hand kunnen gaan regeren. Velen kunnen niet geloven dat er op de achtergrond al voorbereidingen worden getroffen voor deze systeemwissel, die naar onze inschatting zelfs (bijna) afgesloten zijn… -DGZ-