Stapje voor stapje op weg naar het einde

Er is sprake van een fors democratisch tekort in de EU. De vraag is hoe dat komt en wat er nodig is om dat te veranderen.

Source: Stapje voor stapje op weg naar het einde

Hoe zorg je er voor dat er geen maatschappelijke onrust optreedt of mensen in heftige opstand komen? Voer de gecentraliseerde macht stapje voor stapje in! Zo geleidelijk dat niemand merkt dat hun vrijheid, soevereiniteit en zelfbeschikking hen ontnomen is. Men raakt gewend aan het abnormale en beschouwt dat vervolgens als ‘normaal’.

“De vraag is hoe dat komt en wat er nodig is om dat te veranderen.” Er zal naar verwachting geen verandering komen. De hele zaak is dermate dichtgetimmerd, dat elk (georganiseerd) verzet van binnenuit en vanaf de basis tot mislukken gedoemd is. Er zullen dus andere methoden moeten worden toegepast om de boel open te breken… -DGZ-