Steeds hetzelfde patroon…

Dat de aanval op Ongehoord Nederlang eraan zat te komen, verwachtten we al. Men wilde in het bonte en diverse land van aanvang aan al geen “ON”. Het zou echter teveel opvallen om ze niet “een kans” te geven. Men laat ze een tijdje hun gang gaan, raapt er wat argumenten bij op basis waarvan dingen niet door de beugel zouden kunnen, en men begint aansluitend de aanvallen en de procedures om ON eruit te knikkeren… -DGZ-