Steeds luidere roep om groter leger: ‘Overweeg herinvoering dienstplicht’

Source: Steeds luidere roep om groter leger: ‘Overweeg herinvoering dienstplicht’

“Europa moet veel serieuzer rekening houden met een oorlog met Rusland.”

Hoppaaaa, de volgende die stoere oorlogstaal tegen “de Russische vijand” bezigt. Het vuurtje wordt momenteel flink aangewakkerd, maar dat is allang geen verrassing meer. De woorden van de ene piraat zijn nog niet afgekoeld of de volgende krijgsrede heeft de startblokken al verlaten… 

Heel wat jaren geleden was al duidelijk op welke wijze het westen steeds afbraak en vernietiging van oude niet meer functionerende structuren opruimt. Cycli starten en eindigen nou enmaal

Men wist in bepaalde kringen al vanaf het begin van HUN nu stervend nepgeld-systeem dat ooit oorlog voor de definitieve vernietiging moest gaan zorgen. De Angelsaksen hebben Europa na de tweede wereldoorlog mede voor dat doel (militair) bezet gehouden. Ze wisten allemaal dat er een einde ging komen. De sporen mogen echter nooit leiden naar HUN geld-systemen en monetaire structuren, die het westerse verval van normen, waarde, gewoonten en tradities steeds inluiden. Oorlog is dan het antwoord van het rijke westen. Het westerse geldregime wil na afbaak van de oude geldorde een nieuw cyclus opstarten die weer baseert op fake-geld… -DGZ-