Steeds meer gajes bij de dokter

Twee derde van de doktersassistenten geeft aan de afgelopen twee jaar het slachtoffer te zijn geweest van geweld tijdens het werk.

Source: Steeds meer gajes bij de dokter

De neergang en verruwing betreft alle sectoren van de samenleving. Het kan geen kwaad om zoveel mogelijk mentale afstand te nemen van een toenemend normloze maatschappij die wij daarom als stervend beschouwen… -DGZ-