Steeds minder baby’s geboren, wat zijn daarvan de gevolgen?: ’We groeien naar problematische situatie toe’

Source: Steeds minder baby’s geboren, wat zijn daarvan de gevolgen?: ’We groeien naar problematische situatie toe’ | Binnenland | Telegraaf.nl

“…wat zijn daarvan de gevolgen…”

Oorzaak, gevolg… Ken de oorzaak, en het zelfgemaakte “probleem” is theoretisch op te lossen. Theoretisch, want het regime wil dat helemaal niet oplossen … en dus gebeurt het ook niet… en dus gaat men door met volksvijandig kunst– en vliegwerk … centraal geleid … dat is het gewilde gevolg van de destijds in het leven geroepen “Great Distortion”

Onder geen beding wil men HUN surrogaat-orde kwijt of inruilen tegen de logische orde. Bevolkingsgroei via geboorten is onderdeel van de inmiddels door HUN kunstorde vervangen “ouderwetse” natuurlijke orde.   

Eenmaal gerealiseerde wereldhervormingen die het belang van het regime dienen, worden nooit teruggedraaid. Alle destijds genomen besluiten waren politiek gewild, men wist dus toen al welke gevaren er dreigden, hoe men dat het volk moest verkopen en hoe er gebrek aan personeel gecreëerd moest worden. Als mensen niet aan het (full-time)werk gaan of gezet worden, ontbreken er mensen. Men wil dat zo…

En opeens startte er een tijd geleden een massa-import van deels criminele analfabeten die “arbeidsmigranten” genoemd moeten worden, allemaal “toevallig” natuurlijk… -DGZ-