Stelling: Rijkdomsgrens vermogenden goed plan

Source: Stelling: Rijkdomsgrens vermogenden goed plan | Wat U Zegt | Telegraaf.nl

“Politiek filosoof Dick Timmer bepleit een rijkdomsgrens voor vermogenden. Hij wil dat de Staat het vermogen van rijken afroomt en dat weer verdeelt onder de minderbedeelden.”

In tijden als deze krijgen we te maken met de groots mogelijke onzin die door steeds meer mensen omarmd wordt als een oplossing.

Het is al tientallen jaren een “normale” socialistische praktijk dat de hogere inkomens meer belasting betalen dan de lagere inkomens. Via allerlei toeslagen- en subsisdiesystemen worden de laagste inkomens ook nog eens financieel ondersteund, waardoor werken steeds minder aantrekkelijk is geworden.

In een normale logische orde dient legaal verworven bezit en eigendom beschermd te worden door de staat. Met de nadruk op “legaal”. In hoeverre dat echter geldt voor hoger geplaatsen die via hun uitgebreide netwerken, hun goede “vrinden” en bekenden die via allerlei fiscale trucs in binnen- en buitenland hun bezit weten uit te breiden en te beschermen, nog geldt, valt te bezien. De overheid heeft zich, behoudens in gevallen waarin sprake is van illegaal verworven “eigendom”, en dat kan een zeer rekbaar begrip worden (ook voor veel politici) te onthouden van bemoeienis. Zoals gezegd, in een normale orde…

Het is echter te verwachten dat we juist in de neergaande fase van een nu al door het regime in het leven geroepen kunstorde, steeds meer afglijden in een autoritare samenleving, de staat steeds minder beschermt, steeds meer dwingend gaat opleggen (Corona-maatregelen waren voorlopers) en zelfs overgaat tot onteigeningen.

Ook aan dergelijke stellingen omtrent vermogen en rijkdom is te merken dat het geld dat door regeringen eerst met volle handen verdeeld en over de balk gesmeten werd (dat is een van hun taken in opdracht van het geldregime), nu langzaam op begint te raken.

Vermogen en rijkdom afromen staat gelijk aan onteigening. We waarschuwden hiervoor. Pas op met eigendom en bezit. Zelfs een eigen huis kan al “vermogen” worden. De noodwetten die dat mogelijk maken zijn er, maar nog niet geactiveerd. De staat is de meest onbetrouwbare partner als het geldzaken betreft… -DGZ-