Stelling: Supermarktklant in de maling genomen 

Source: Stelling: Supermarktklant in de maling genomen | Wat U Zegt | Telegraaf.nl

Geldontwaarding, oftewel dalende koopkracht van ongedekt geld is in de jaren durende stervensfase van dat overgewaardeerd geld normaal. Via propaganda probeert men de zwarte Piet door te schuiven naar de supermarkten en andere producenten en aanbieders van diensten. Het spoor mag immers niet leiden naar HUN eindigend geldsysteem dat als de ware oorzaak van die onregelmatigheden en verstoringen geldt, én dat door de gehele volksverradende democratenkliek sinds tientallen jaren zo lang mogelijk in stand gehouden en beschermd wordt. Ze kunnen het ook niet veranderen of bijtijds van koers veranderen. Steeds laat men de wal het schip keihard keren. HUN geldsysteem heeft een levensduur van een beperkt aantal jaren. Zodra de negatieve gevolgen ervan steeds vaker blijken, breekt men het bewust en voor de meeste burgers onzichtbaar, af. Ontwrichtend afbraak- en oorlogsbeleid gaan vanaf dat moment de boventoon voeren en “heel toevallig” ontstaat in die fase opeens ergens Corona, worden landen overspoeld met buitenlanders uit andere culturen, plotseling is er oorlog en wordt ogenschijnlijk uit het niets de strop om de nek van de burger steeds strakker aangetrokken… zoals toen… -DGZ-