’Stop de vervalsing’

Nu moet Maurits’ kop weer rollen. Eerder waren Jan Pieterszoon Coen, Michiel de Ruyter, Peerke Donders en de Gouden Koets al aan de beurt. Historici zijn het beu: wie wordt het volgende slachtoffer van deze absurde geschiedvervalsing?

Source: ’Stop de vervalsing’

Geschiedvervalsing is geen nieuw fenomeen, maar neemt in intensiteit toe naarmate natuurlijke en logische argumenten vooral om ideologische redenen verdrongen moeten worden door onnatuurlijke, valse, verzonnen en kunstmatige. We bevinden ons nu al geruime tijd in deze fase en we vermeldden het hier al eerder: ze drijven het nog verder op de spits. Dat is de huidige (valse en kunstmatige) trend, die niet zomaar en van de ene op de andere dag omgebogen wordt. Er zijn nog teveel (machtige) profiteurs, zelfs op de lagere niveau’s (van schooldirectrice en journalist tot alle subsidie- en uitkeringsafhankelijken), die er belang bij hebben dat hierin geen omslag plaats vindt. De eerste tekenen wijzen er echter op dat er steeds meer truthbombs gaan vallen, die de waarheid op meerdere terreinen (politiek, maatschappelijk, financieel-economisch) aan het licht zullen brengen, waardoor de geloofwaardigheid van het ons voorgespeelde wereldbeeld én al die figuren die hun uiterste best doen om dat zo te laten, onder druk komt te staan. 

Een voorbeeld van vervalsing en de massabeïnvloeding nadien, treffen we aan rond de tweede wereldoorlog. In geschiedenisboeken lezen we niet wie die oorlog wilde en vooral waarom, en hoe Hilter, die geen oorlog wilde, ertoe gedwongen werd door weer dezelfde achtergrondspelers, en hoe en waarom hij tijdens de oorlog en achteraf gedemoniseerd moest worden. Het betreft hier geen loflied op Hitler en het Duitsland uit die tijd, maar een verwijzing naar de bewust weggelaten en verdraaide feiten, in dit geval aan de hand van enkele citaten uit die tijd… -DGZ-