Subsidie voor werkloze die voor klas wil staan

Werklozen die zich laten omscholen tot basisschoolleraar kunnen daarvoor binnenkort subsidie krijgen. Het kabinet wil daarmee het oplopende tekort aan meesters en juffen enigszins beperken.

Bron: Subsidie voor werkloze die voor klas wil staan

Ze rammelen weer eens met de geldbuidel, terwijl er zat mensen zijn met een onderwijsbevoegdheid die er niet aan denken om onder de huidige omstandigheden in de Randstad aan het werk te gaan. Veelal betreft dat de vaak verguisde 45+ers die op basis van hun levens- en werkervaring bewust hun vaardigheden en kennis niet meer ter beschikking willen stellen aan deze verloederde janboel en in onze ogen dus de juiste beslissing genomen hebben.

Dat het platteland en andere niet verstedelijkte delen van het land helemaal geen last hebben van een tekort aan leerkrachten, is bekend en men zou zich kunnen afvragen waarom dat zo is… -DGZ-