Symptomatisch…

Zo ongeveer ziet de wereld eruit. Allerlei gajespartijen, van regime-leden tot kleinburgerlijk tuig stelen dat het een lieve lust is en zien alles om hen heen als een zelfbedieningszaak, terwijl anderen nog aan het werk blijven en de rekening betalen. De ene criminele globaal opererende bende steelt via belastingen, premies, heffingen, geldontwaarding en aanvallen op vrijheden en de zuilen van onze oorspronkelijke westerse civilisatie, terwijl de andere ons zichtbaar fysiek plundert en bedreigt.

Een volledige en ongecontroleerde ineenstorting zou dus zeer welkom zijn. Alle generaties “democraten” sinds de tweede wereldoorlog hebben deze wantoestanden te verantwoorden. Zij hebben deze volksvijandige overcomplexe kunstmaatschappij die vrijwel niet meer in het gareel te houden is, in opdracht van het geldregime zo gevormd, én hun vernietigend werk is nog niet eens af. Dat men het in Nederland klaarspeelt om veel van dergelijke wantoestanden onder de pet en dus buiten de media te houden, betekent niet dat die criminele chaos hier niet zou heersen.

Hoe dan ook, het is het verval, de neergang, de afbraak en de verloedering die globaal aan de orde en te wijten is aan HUN nieuwe “normaliteit” die kenmerkend is voor HUN kunstorde, inclusief HUN nepgeldsysteem in tegenstelling tot de logische en natuurlijke volksvriendelijke orde. Deze logische orde, waar de macht bij het volk ligt, functioneert echter niet in het belang van geldregime en nationale regeringen, en moet dus om die reden volledig weggevaagd worden. Daartoe zet men ons dan een surrogaat-samenleving voor die zich afspeelt in hun diverse afleidende “verdeel en heers-” en “brood en spelen”-circustenten.

De macht verschuift via toedoen van regeringen als uitvoerende tak langzaam van het volk in de richting van het regime, en die machtsverschuiving is al ver gevorderd… 

Realisten die HUN spel niet meespelen en anderen informeren over de ware gang van zaken, worden tot de nieuwe op te jagen Joden verklaard en aldus vervolgd. De “Jodenvervolging” van niet-gevaccineerden tijdens hun Coronasprookje (de fase waarin de wetenschap gekaapt werd door het regime) ligt immers nog vers in het geheugen… Het hebben van een andere mening kan dan wel niet verboden worden, je mag ze alleen niet publiek maken en medeburgers wakker maken.  Volksvijanden noemen het dan “hetze” of “ophitsing”…

Het zijn de verklaarde nieuwe staats- en “democratie”vijanden, die men maar al te graag “wappie” en “nazi” noemt. Ook dit is een veeg teken dat er slechts sprake is van een schijndemocratie waarin diversiteit naar een hoog plan getild wordt, tenzij het diverse meningen betreft. Dan telt opeens slechts de staatsmening. Het is wel erg doorzichtig en selectief ongelijk met hoeveel maten men wil meten…

Onze mening op basis van de feitelijke door anderen in het leven geroepen situatie zonder het volk daarin te betrekken is, dat het globaal agerende geldregime én collaborerende regeringen de natuurlijke orde bewust en met voorbedachten rade al jaren aanvallen en willen vervangen door een in hun voordeel functionerende volksvijandige surrogaat-orde, die moet leiden naar de definitieve machtsverschuiving van volk naar het (geld)regime. We komen tot die conclusie op basis van de geschiedenis, de feiten en daden, maar uitdrukkelijk niet op basis van bubbelende woorden, uitlatingen en oeverloos gezwets… -DGZ-