Symptoombestrijding…

De koran en hoofddoeken zijn slechts symbolen. Vechten tegen deze windmolens is niet meer dan symptoombestrijding en dus zinloos. Het is voor de Bühne.


Zonder het resoluut verbreken van de samenwerking en overeenkomsten met de EU, de NAVO, het WEF, de WHO en de VN is er geen fundamentele verandering mogelijk… geen enkele… Veel poeha en ophef om niks. Wil men vaart maken, volgen voortgaand dramatisch Westers verval
en in 2025/2026 Russische militairen in Duitsland.

De aangekondigde en verwachte militaire component is dan wel in Europa aangekomen, maar nog te ver weg om in West-Europa effect te kunnen hebben. Zoals hier vaker vastgesteld heeft de bevolking (niet regeringen) bevrijding nodig van het Europa onderdrukkende Angelsaksische juk, en dat wordt nu mogelijk door de in deze fase sterk afnemende macht en invloed van het Amerikaanse imperium. Het zal verdwijnen… -DGZ-