Terugval economie dreigt in Duitsland en Italië: zo staat Europa ervoor

Source: Terugval economie dreigt in Duitsland en Italië: zo staat Europa ervoor | RTL Nieuws

Bij het lezen van dit soort artikelen zou je bijna vergeten dat het einde van de geldcyclus, en de daarmee gepaard gaande komende pijnlijke hervormingen op financieel gebied, geen rol meer spelen.

Niets is minder waar. Naast de oplopende geldONTWAARDING (en niet stijgende prijzen) en stijgende rente, gaan nu ook steeds vaker berichten over valutacrises opduiken. Meest recente voorbeeld is het Britse Pond. Allemaal samenvallende signalen van de aangebroken eindfase. We zullen ter afleiding en/of ter introductie van hervormingen oplaaiende conflicten in Europa gaan krijgen. De Balkan, Turkije-Griekenland, Rusland-Oekraïneen het Midden-Oosten lenen zich hiervoor bij uitstek met misschien wel het gebruik van een kernwapen of een “ongeval” bij een kerncentrale naar aanleiding van oorlogshandelingen (in hoeverre dat zoiets “per ongeluk” gebeurt, laten we in het midden). 

Steeds meer signalen om ons heen die wijzen op een meer centraal geleide oorlogseconomie met toenemende prioriteiten voor wapenproduktie- en leveranties, bevolkingscontrole via dwang, verplichting en censuur, het bewust terugdringen van het algemene welvaartsniveau en het leren omgaan met lagen we zeggen, minder comfortabele omstandigheden.

Zoals we weten uit les 12 van deze cursus is er sprake van een propaganda-en beïnvloedings-oorlog tegen de volkeren die zich nu gaat concentreren op het eindspel teneinde te verbergen dat HUN geldsysteem eindigt. Het hele spel draait daar om, inclusief al die ogenschijnlijk dreigende en verwarrende situaties die men ons voorschotelt. De voor dat doel verzonnen zondebokken liggen ook in 2023 weer op de loer… -DGZ-