The Elite Plan for a New World Social Order

Source: The Elite Plan for a New World Social Order

“Productielijnen werden steeds efficiënter en het afzetgebied steeds groter. De grens van economische groei werd bereikt rond 1970. Na 1970 werd de productie verplaatst naar lage lonen gebieden om nog profijt te kunnen behalen.”
Duidelijk werd, dat er veel meer dollars waren dan goud als dekking. In 1971 besloot Nixon daarom die koppeling op te heffen. Vanaf dat moment was er geen houden meer aan, en kon men met volle kracht gaan werken aan hun (centrale banken, globalisten) nieuwe wereldorde. De ouderen onder ons hebben die ontwikkeling meegemaakt en hebben kunnen zien wat er allemaal (aangestuurd door steeds dezelfde krachten) is veranderd. De grenzen van de groei moesten opgerekt en naar de toekomst verlegd worden.
Via de emancipatiebeweging en de vanaf dat moment in zwang gekomen “rechten van de vrouw”, werd er omille van het aanzwengelen van de consumptie per huishouden een tweeverdienersmaatschappij geïnstalleerd. Parallel daaraan moest er voor de lage inkomens (doorgaans de alleenverdiener) een toeslagensysteem, en voor de nieuwe groep meerverdieners een kinderopvangtraject opgestart worden. Alles is er nog, met dien verstande dat momenteel de hier genoemd grens van de economische groei weer bereikt is… Men zal nu uit een ander vaatje moeten gaan tappen… 
Men wilde die nieuwe normaliteit die er dan ook kwam. Die nieuwe wereldorde is er ten dele al. De volksvijandige trein dendert sinds die tijd in volle vaart door. Om het doel te bereiken moet de democratie definitief uitgeschakeld en de sociale orde vernietigd worden… -DGZ-