The empire strikes back…

Het zijn typische gedragingen van een imperium dat overal ter wereld met militaire middelen de eigen interesses beschermt en doorzet, ook in Europa. Talloze militaire bases over de hele wereld verspreid moeten macht uitstralen. Hun acties worden steeds zodanig verpakt dat de wereldbevolking moet denken dat ze overal in het volksbelang vrede en democratie gaan brengen. Anderen krijgen na een reactie op westerse provocaties de Zwarte Piet toegeschoven en moeten dienen als zondebok. Meer dan dat is het niet. Sinds “toen” produceren de VS steeds minder, maar wel meer gebakken lucht: 

“Sinds 1971 ging het imperium al over in de neergaande fase van financiële expansie waarin de kapitalisten zich zijn gaan toeleggen op bankieren, speculatie en andere NIET-PRODUCTIEVE activiteiten.”

Zodra de wereldmacht in het geding is, is elk middel, elke leugen, elk bedrog en elke oorlog, hoe vernietigend ook, uit westers oogpunt gerechtvaardigd. Het wordt critisch als zowel financieel-economische alsook imperialistische cycli min of meer gelijktijdig gaan eindigen. Die wereldmacht is gebaseerd op een nepgeld-syteem dat een eindfase kent, en die eindfase begint met een oorlogsfase…

We moeten dan rekening gaan houden met “aangepast” beleid in de met name westerse wereld, gericht op afbraak en zelfs algehele vernietiging van de oude structuren. De verliezenden partij, het westen, staat als gevolg van HAAR EIGEN stervend geldsysteem met de rug tegen de muur en ziet nog maar één uitweg: het benoemen en opbouwen van vijanden, en het verzwakken van de vermeende tegenstanders en concurrenten inclusief Europa: oorlog dus!… -DGZ-