The Financial System Has Reached ‘The End’; Von Greyerz

Source: The Financial System Has Reached ‘The End’; Von Greyerz | ZeroHedge

“History never lies but politicians do without fail. In a fake system based on false values, lying is considered to be an essential part of political survival

…The political system is clearly a farce. You have to lie to be elected and you have to lie to stay in power. That is what the gullible voters expect. The sad result is that they will always be cheated.”

Enfin, de eindfase is ingeluid. Het betekent niet dat de volgende maand HUN systeem ineenstort. De al veel eerder in gang gezette neergang is een sluipend en jaren durend proces. Steeds een graadje warmer, steeds de grens verleggend en opschuivend, stukje bij beetje en vooral onopvallend, maar genoeg om te dienen als waarschuwing voor hen die de cycli weten te duiden… -DGZ-