The Italian Media announce that the pope’s resignation is imminent

Source: The Italian Media announce that the pope’s resignation is imminent

Mocht dit bericht kloppen, is dit in Europa de eerste belangrijke die het slachtoffer wordt van een blijkbaar gestarte opruimingsactie. Toen in 2005 Paus Johannes Paul II stierf, probeerde de St. Galler Maffia Bergoglio al in positie te brengen. Dat mislukte net, waarna de St. Galler Gruppe enkel nog oog had voor de val van Ratzinger. Na diens aftreden was de weg vrij voor Bergoglio. In een eerder commentaar uitten we al een dergelijk vermoeden… -DGZ-