The Middle Class Retirement Nightmare And The Retirement That May Never Happen

 

Source: The Middle Class Retirement Nightmare And The Retirement That May Never Happen – SGT Report

“It takes us to the mid-1970s, after Richard Nixon scissored the dollar’s final tether to gold.”

Vanaf het moment dat de gedeeltelijke dekking met goud in 1971 werd opgeheven zijn de lonen ten opzichte van de productiviteit achtergebleven. Er is dus sprake geweest van een enorme bewuste loondrukkingsgolf. Dat zijn ook de jaren dat links en groen aan hun opmars mochten en zelfs moesten beginnen, teneinde de maatschappij wereldwijd een ander aanzien te geven. Via hun progressieve, socialistische ideologische protestbeweging werd de voor de klassieke, natuurlijke en logisch samenleving vernietigende kunstmaatschappij leven ingeblazen die tot op heden de huidige chaos kenmerkt.

De neergang er verloedering ten aanzien van normen, waarden, gebruiken, gewoonten, cultuur, eigen en nationale identiteit, die democraten wereldwijd vooruitgang noemen, nam een aanvang na augustus 1971. Het geld, dat vanaf nu kon worden worden geleend, “geprint” en dat niet meer bij de werknemer terecht kwam, werd voor een groot deel verkwist aan (propaganda voor) de nieuwe normaliteit en HUN kunstorde die niet meer mocht functioneren in het belang van de burgers. 

Alle organisaties, instellingen, regeringen, media, niet-regeringsorganisaties, topfunctionarissen en zelfs de burger werden op deze manier (om)gekocht en volgestopt met subsidies, tegemoetkomingen en voordeeltjes teneinde te kunnen functioneren in het belang van die nieuwe kunstmatig in het leven geroepen normaliteit. Al deze geld-orgies leiden tot niet meer terug te betalen schuldenbergen en gaan zich nu wreken… 

Misschien begint het te dagen waarom de mensenrechten, waaronder de rechten van de vrouw en de emancipatiebeweging vanaf die tijd een machtige opwaardering moesten krijgen. Niets gebeurt immers toevallig in deze wereld. Om rond te komen en de consumptie verder aan te zwengelen móest er, alleen al om financiële overwegingen, een tweeverdieners-samenleving gecreëerd worden. Dat benadeling van alleenverdieners uiteindelijk het gevolg was van dat beleid zoals dat vooral door voorgaande regeringen werd uitgevoerd, mag duidelijk zijn. Ze hebben er allemaal willens en wetens aan meegewerkt… -DGZ-