…the plandemic was not the agenda, but rather a way to accelerate the agenda…

Corona was natuurlijk geen doel op zich, dat zou onlogisch zijn. Het past in het rijtje zelf gecreërde problemen als stikstofcrisis, asielcrisis, klimaatcrisis, vluchtelingenscrisis, woningcrisis, voorafgegaan en begeleid door voortdurend vermeend seksisme, vermeend racisme en vermeende discriminatie. Het doel is immers vernietiging van de logische, natuurlijke, sociale en rechtsorde… Voor iedereen die met open ogen het gebeuren volgt is duidelijk wat er gebeurt, voor de meerderheid blijkbaar nog niet. Men vuurt via alle kanalen, kanonnen en wapensystemen… 

Het waren en zijn allemaal knuppels om de bevolking via massale volkscontrole in bedwang te kunnen houden… overal waar het regime actief is… wereldwijd dus weer. Voor geen van deze genoemde “problemen” hangt ergens een meter waarop het een en ander kan worden afgelezen. Ze moeten het ons steeds herhaald vertellen en zodoende wijs maken, en meteen wordt duidelijk hoe onmisbaar propaganda en propaganda-kanalen voor elk regime zijn, ook en zeker voor het huidige. Bewijzen echter leveren ze nooit…

De media als deel van het regime in samenwerking met andere delen van het regime zijn dagelijks bezig ons de grootst mogelijke onlogische en onnatuurlijke niet te bewijzen onzin als HUN nieuwe normaliteit te verkopen. Reclame is propaganda en andersom. De kern van de zaak echter, die ook in schoolprogramma’s in alle geuren, kleuren en toonaarden MOET ontbreken is: wie regeert er werkelijk, op basis waarvan, welke (financiële-, propaganda- en massapsychologische) middelen worden daarvoor ingezet en wat zijn de ware maar verborgen doelstellingen

Deze crises en problemen worden opzettelijk en bewust in het leven geroepen om het regime de mogelijkheden te geven “oplossingen” te bieden die steeds de vijand treffen. De vijand van het regime is de massa, die de strop om de nek steeds “beter” gaat voelen, met en zonder oorlog… -DGZ-