The Progressive Globalist Suicide Cult Exposed

Source: The Progressive Globalist Suicide Cult Exposed | ZeroHedge

“Whatever you think of Mr. Putin — and I refuse to join the stupid ritual chorus of his supposed “thuggery” — he couldn’t have made it clearer to the USA and its Euroland sisters that Russia would not accept Ukraine as a NATO member, right up against its border — meaning that NATO would be able to base missiles, bombers, and troops there. You may have lost count of how many times Russia has been invaded across the vast plain of Ukraine, but the Russians have not forgotten and their attitude about it is synonymous with the phrase Never Again. What part of that did the USA, Germany, France, and the rest not understand?

What part of that did the USA, Germany, France and the rest not understand?… Ze begrepen het allemaal verdomde goed en wisten dus ook precies wat ze moesten doen om die gewenste oorlog te provoceren.

We herhalen: in de eindfase van HUN geldysteem die gepaard gaat met geldontwaarding (die overigens in golven komt) worden conflicten en oorlogen geprovoceerd. Deels als afleiding en deels als onderdeel van het bewust gevoerde afbraakbeleid, waartoe ook massa-immigratie van criminele analfabeten en de de-industrialisatie van Europa en het daarmee samenhangende schaarstebeleid (bijvoorbeeld woningen en energie) behoren.

Het komt allemaal niet uit de lucht vallen. Telkens als bepaalde krachten die het regime niet gunstig gezind zijn, de overhand dreigen te krijgen, wordt er door het regime een krijgslist uit het waar wapenarsenaal aan oorlogshandelingen getoverd. Van mediale propaganda, via dwang en verplichtingen, angstporno en virusdreiging voor het volk, tot en met heuse oorlogen en conflicten. 

Houd ze bezig, leid ze af en verdeel het volk in meerdere kampen. Voor dat doel wil men dat wij partij kiezen voor iets, iemand of een bevolkingsgroep, zodat het hopeloos verdeelde volksblok niet ziet dat het maar één vijand heeft: het geldregime dat supranationaal wereldwijd als hoeder van het alles bepalende en alles overheersende geldsysteem actief is. Daaraan ontlenen ze hun wereldmacht en al hun middelen voor volkscontrole, en dat willen ze zo houden en zelfs uitbreiden… -DGZ-