The rule of law – Trump is finished?

Source: Armstrong Economics

“Nevertheless, there is far too much on the line for the Neocons. They will assassinate him as a last resort…They are desperately staging this to put him in prison…”

Iedereen die een gevaar of bedreiging kan vormen voor het regime, wordt monddood gemaakt of “gefortuynd”.

Per slot van rekening willen ze oorlog en geen vredestichter… -DGZ-