The Valorization Of The Tyrants | ZeroHedge

Source: The Valorization Of The Tyrants | ZeroHedge

“This is surely one of the strangest twists in official narratives in perhaps hundreds of years. The bad guys have been christened as the good guys, and the good guys have been purged, deplatformed, canceled, and demonized.”

De schuldigen zijn opeens slachtoffers, de waarheid wordt een leugen, de gezonden worden ziek, vrouw wordt man het geslacht kan men evenentueel later  uitzoeken… en andersom, net zoals het uitkomt. Het gevolg van dat jarenlang volksvijandig wanbeleid is dan de hier vaker genoemde wereld die volledig op zijn kop gezet is, en die alleen nog maar als surrogaat-samenleving kan worden gezien. Via zware en langdurige propaganda, beïnvloeding en het omkopen met ongedekt geld, spiegelt men het wereldvolk een andere nieuwe kunst-realiteit voor.   

Alle aanhangers van de logische orde worden tot paria, nazi en extreem-rechts of tot vijand van de “democratie” gebombadeerd. Die doen er goed aan zo goed mogelijk “ondergronds” te blijven… -DGZ-