The WEF and the Pandemic – Swiss Policy Research

Source: The WEF and the Pandemic – Swiss Policy Research

Uit zicht van de bevolking zou je het WEF als een illegale sekte moeten kunnen beschouwen en zouden heel wat op cruciale posities niet gekozen, maar op die positie geplaatste personen het veld moeten ruimen… -DGZ-