The World Is Sitting On A Powder-Keg Of Debt

Source: The World Is Sitting On A Powder-Keg Of Debt | ZeroHedge

“That means the only way out of this fiscal death spiral is significant spending cuts. And we all know that the likelihood of significant government spending cuts is pretty close to zero.”

Men kent de oplossing, maar men heeft er geen enkele behoefte aan om die oplossing ook te wíllen… Integendeel, men zoekt de gecontroleerde afbraak en men verkoopt het ons dan als “alternativlos”.

Het zijn niet alleen de onbetaalbare schulden die leiden tot een doodlopende weg. De noodzakelijke gelddiscipline is niet meer op te brengen. Men maalt al jaren niet meer om geld, dat nooit eerder verdiend is. Met bakken wordt het aan allerlei zaken uitgegeven die slechts baseren op een ideologie, een wereldbeeld of zelfs de oorlog tegen het volk. Wij moeten HUN voor ons in het leven geroepen volkstheater voor vol blijven aanzien. Wij doen dat natuurlijk allang niet meer, maar de massa blijft in hun sprookjes geloven…

Discipline is de kern en garantie voor noodzakelijke kwaliteit in een natuurlijke orde, en uitgerekend die discipline wordt verguisd, voor ongeldig of niet meer van deze tijd verklaard, aangevallen en afgebroken via afbraakbeleid, én – hoe kan het ook anders – neergang, verval en verloedering AAN ÁLLE FRONTEN kunnen beginnen. Steeds echter zodanig verpakt, verborgen en weggemoffeld via propaganda, valse argumenen en zelfs leugens, dat de meerderheid geen flauw benul heeft van dat volksbedrog. Regime-leden willen namelijk liever geen hooivorken aan hun kelen… -DGZ-