Then they waste it…

“If you earn it, they tax it If you spend it, they tax it If you save it, they tax it If you invest in it, they tax it If you build it, they tax it If you sell it, they tax it If you live in it, they tax it If you drive it, they tax it If you eat it, they tax it If you give it away, they tax it When you die, they tax it Then they waste it.

“Then they waste it”…

En met dat verspillen wordt bedoeld dat de illusionisten-commissie met al dat van de burger “gestolen” geld, zolang het nog waarde en dus nog koopkracht bezit (die koopkracht neemt namelijk naarmate het einde van HUN geldcyclus vordert, sterk af) met dat ongedekte geld alles en iedereen kunnen kopen en omkopen en de wereld naar hun socialistische voorstellingen kunnen vormen, om gewenste(!) ontwrichtende ontwikkelingen te kunnen financieren, zoals de enorme kapitalen verslindende opvang van allerlei mensen uit andere culturen, onder voortdurende opsomming van de meest gore en leugenachtige valse argumenten die men steeds gebruikt om de massa te misleiden, én om oorlogen te kunnen financieren om de wereldmacht te behouden.

Er is dus een maar een tijdvenster van zo’n 80 jaar waarin dat volksbedrog mogelijk is. Daarna volgt de afbraak – en vernietigingsfase, in de regel via een voor dat doel geprovoceerde oorlog. U wordt geacht niet aan de weet te komen dat men bewust en opzettelijk de cyclus gaat beëindigen met het doel voldoende ellende en de zoveelste crisis te creëren. Het geldregime doet er momenteel alles aan om de afbraak te bespoedigen… en in een dergelijke eindfase gaan realisten ondergronds en bereiden zich voor op doelbewuste vernietiging van de huidige orde. 

De bevolking is later grotendeels verarmd en onteigend, men is ten einde raad en HUN geld heeft bijna geen koopkracht meer. Die in het leven geroepen “uitzichtloze” crisis-situatie vormt de voedingsbodem voor het geldregime om het wereldvolk met de volgende ongedekt (digitaal) geld-cyclus op te zadelen. Weer gebakken lucht dus… -DGZ-