They are terrified of Truth…

Dat is de reden waarom het westen een reusachtig propaganda-apparaat ontwikkeld heeft, dat de massa steeds en alleen maar in de goede bedoelingen van het (geld)regime moet laten geloven. Het moet de massa voortdurend onder de neus gewreven worden. Vertelsels, beweringen, meningen en zienwijzen creëren voor het grootste deel van de bevolking een wereld die men als de reële wereld dient te accepteren en geen andere. Het mag niet bij de mensen opkomen dat men ze slechts een kunstmatige constructie opdist die de belangen van dat regime veilig stelt en niet de belangen van het volk dient. 

Men moet vermijden dat men in de gaten krijgt dat HUN alles omvattende, alle bepalende en alles overkoepelende (nep)geldsysteem door het geldregime geïnstalleerd is met de bedoeling om het na verloop van tijd af te laten sterven…

Het is het wezen van nepgeld. Gedurende de levensfase ervan reformeert het regime met dat nepgeld de wereld zoals het die voor ogen heeft, wetende dat die veranderingen slechts in een bepaald tijdvenster kúnnen plaatsvinden. HUN systeem implodeert namelijk onder de enorme niet meer terug te betalen schuldenlast na verloop van tijd vanzelf. Men weet dat… en men weet ook dat men een “vijand” nodig heeft die later voor zondegok moet gaan spelen…

Het nepgeld heeft zijn functie vervuld, het mag sterven en men voert daarna bewust een afbraak- en vernietigingsbeleid. Een (grote) oorlog luidt dan het einde van die geldcyclus in. Omdat wij dat niet mogen weten, heeft men speciaal voor ons allemaal een heus theater ingericht waar we allemaal op de eerste rang moet plaatsnemen… -DGZ-