Those who choose war, always lose…

Voor het verkondigen van dit soort waarheden heb je clowns en toneelspelers nodig die de nodige leugens en propaganda keer op keer mogen verspreiden. Voor het organiseren van een oorlog moet er voldoende draagvlak onder de bevolking zijn dat via voortdurende oorlogspropaganda bereikt wordt. Zelfs de ramen van basisscholen hangen al vol met blauwe en gele vellen papier, die de Oekraïnse vlag moeten voorstellen. 

Ook weer een schoolvoorbeeld van propaganda via weglating van het feit dat het westen als minstens sinds 2014 in de Oekraïne (en in Oost Europa via NAVO-omcirkeling van Rusland al eerder) provoceert en Rusland uit de tent probeert lokken.

De westerse werkwijze is steeds dezelfde. De vijanden (China en Rusland) worden benoemd, onder druk gezet en geprovoceerd om de druk op de ketel te houden. Als men het nodig vindt om de andere kant (militair) te laten ingrijpen, zorgt men -steeds bewust en gewild- voor escalatie. Het westers regime bepaalt het tijdstip. De eindfase van meerdere cycli die voor een onaangename toekomst gaan zorgen, is aangebroken en oorlogen en conflicten om grondstoffen zijn dan vrijwel gegarandeerd.

Blijkbaar is het regime van mening dat de oorlogen nu mogen starten. Het is kort door de bocht om te beweren dat Rusland zomaar een buurland binnenvalt en daarom als zondebok moet fungeren, terwijl zij die de oorlogen lang van tevoren voorbereiden, plannen en uitvoeren steeds vrijuit gaan… -DGZ-