Tien jaar stilstand in Nederland

Het kabinet slaagt er niet in om alle Nederlanders te laten profiteren van de stijgende welvaart, zo concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). „De economische groei vertaalt zich niet in een betere kwaliteit van leven.”

Source: Tien jaar stilstand in Nederland

De spijker op zijn kop. Dit land kan zo’n geschatte 10 miljoen inwoners aan. Stop je er 17 miljoen in, is er sprake van overbevolking en holt de leefkwaliteit achteruit. De gevolgen van overbevolking zijn dan ook dagelijks zichtbaar en zelfs via krantenberichten te herleiden. De bekende propaganda zorgt ervoor dat het voor velen niet meer als zodanig herkenbaar is en schuldigen en oorzaken steeds elders gezocht worden. Alles en iedereen wordt ondergeschikt gemaakt aan zaligmakende “economische groei”, die de burger niet ten goede komt, ook al lijkt dat wel het geval te zijn… -DGZ-