Topeconoom Armstrong: ‘Confrontatie normale volk met klimaatextremisten een feit’

Source: Topeconoom Armstrong: ‘Confrontatie normale volk met klimaatextremisten een feit’

“Jongere generatie totaal geïndoctrineerd met klimaatreligie.”

Enerzijds is er sprake van gevoerd afbraakbeleid in de westerse wereld en anderzijds is er een nieuwe tweedeling ontstaan die het regime zo graag ziet. Via de salami-tactiek laat men gewoon heel wat tijd verstrijken: de ouderen sterven vanzelf uit en jongeren worden via de onderwijssystemen volledig klaargestoomd voor de nieuwe normen en waarden. Na verloop van tijd wordt de groep tegenstanders van de komende veranderingen daardoor automatisch steeds kleiner en het verzet daartegen minder gevaarlijk voor de machthebbers, is de gedachte.   

“In Europa zijn we al zover dat diesel wordt uitgebannen en in het volgende decennium ook stapsgewijs benzine auto’s, omdat alles elektrisch moet worden. Nederland gaat zelfs geheel van het goedkope en schone aardgas af, wat miljoenen mensen met enorme kosten opzadelt.”

De uitgestippelde lijnen worden duidelijk. Men wil het individuele vrije autoverkeer drastisch inperken maar vooralsnog zonder de auto als geld-generator voor overheden in de ban te kunnen en willen doen. Argumenten, meestal iets met klimaat, vervuiling of volksgezondheid, worden er aan de haren  bijgesleept om maar vooral de (jonge) massa ervan te overtuigen dat men milieu- en klimaatvriendelijker moet gaan leven en daarvoor maar weer diep in de buidel moet worden getast. Zelfs de vleeseter wordt al in het verdomhoekje geplaatst. Maak het gebruik weer duurder en combineer dat dan ook weer met de nodige voorschriften, regels en wetten, nóg meer overheidsbemoeienis en dus steeds verder gedwongen weg van een natuurlijke en logische wereldorde… -DGZ-