Topman van politie hielp criminelen

Een van de mannen die dinsdag zijn opgepakt bij de grootscheepse actie in Den Haag tegen criminele pakhuizen of ’spookwoningen’ is een topman van de politie. Hij wordt gezien als schakel tussen criminelen en de eigenaren van de huurwoningen waarin miljoenen werden gevonden.

Source: Topman van politie hielp criminelen

Hoe het er werkelijk aan toegaat “aan de top” blijft voor iedereen verborgen. Het wemelt in de media regelmatig van misstanden, “onevenwichtigheden”, bedrog, fraude, laten verdwijnen van bewijsmateriaal en nog meer van dat soort criminele situaties en acties. Na verloop van jaren went men aan dergelijke berichten en er ontstaat de indruk dat er niets tegen te doen is, verweer en verzet nemen af en men accepteert het noodgedwongen met de vinger naar het voorhoofd wijzend. Ogenschijnlijk is er geen kruid tegen gewassen.

Nou is het wel zo dat er voor alles dat niet logisch en normaal is, een verklaring moet zijn. In dit artikel gaat de auteur in op het verleden van Rutte en anderen die om onverklaarbare redenen plotseling het politieke toneel betreden en mede gaan bepalen uit welke hoek de wind moet gaan waaien. Waar komen die mensen opeens vandaan? Ze worden gekweekt, op hun taak voorbereid en daar geplaatst waar men ze wil hebben. Met “ze” bedoelen we dan niet de burger, maar de ware machthebbers in de vorm van de overal functionerende schaduwregeringen. Er móet wel sprake zijn van ongure praktijken op de achtergrond die dergelijke figuren ertoe beweegt om jarenlang tegen de eigen bevolking te regeren en zodoende zover mogelijk van de “natuurlijke lijn” af te wijken.

Chantage en omkoping met de daarbij behorende (niet altijd uitgesproken) dreigementen zullen voor dit soort lieden de belangrijkste drijfveer zijn om in de pas met hun opdrachtgevers te blijven lopen, terwijl voor anderen een jarenlange linkse (universitaire) hersenspoeling opleiding voldoende is om in aanmerking te mogen komen voor de belangrijke banen. De “juiste” ideologie telt. Als nauwelijks te beïnvloeden realist heb je in deze samenleving weinig kans… -DGZ-