Treason: QAnon Exposes Obama/Hillary 16-year Coup d’état Plan » Alex Jones’ Infowars: There’s a war on for your mind!

Report: QAnon describes plan to destroy America, reshape world

Source: Treason: QAnon Exposes Obama/Hillary 16-year Coup d’état Plan » Alex Jones’ Infowars: There’s a war on for your mind!

Nadrukkelijk wijzen we erop, dat zolang er geen bevestiging is en er daadwerkelijk koppen rollen, er slechts sprake is van geruchten of een theorie. Een greep uit de berichtgeving uit de VS en het fenomeen “Q”, waarbij “Q” iemand of een groep van personen is die deel uitmaakt van het Trump-team of er heel dicht bij staat:

  • De door de democraten m.m.v. handlangers gefingeerde Rusland-contacten van Trump & Co; het FISA-document (Nunes-memo) en de eventuele publicatie daarvan
  • de 2×8 jaren (8 jaar Obama, gevolgd door 8 jaar Hillary Clinton) waarin deze democratische presidenten Amerika van binnenuit moesten vernietigen (staatsgreep, landverraad, executie)
  • Het volledig openen van de grenzen, teneinde volk van allerlei pluimage te importeren, dat aansluitend en – analoog aan Europa – een burgeroorlog zou moeten ontketenen
  • Systematische verzwakken van het leger door vervanging van niet welgezinde generaals, evenals vervanging van rechters.
  • Uiteindelijke doel de invoering van de dictatoriale New World Order die via het ontketenen van zelfs een nucleaire oorlog bereikt zou moeten worden.

Steeds huldigen wij het standpunt dat de politici en wereldleiders moeten worden afgerekend op daden. Daar is het wachten op. Tot op heden is er nog niets tastbaars gebeurd, behalve bijvoorbeeld indicaties in de vorm van opvallend groot aantal terugtredingen van concern-bazen, (vals) alarm op Hawaii en in Japan, de spraakmakende executive order van 21 december, meldingen over het grote aantal nog te openen aanklachten tegen kopstukken en natuurlijk de regelmatige “kruimels” die door de raadselachtige “Q” worden gepubliceerd. Ook in dit geval bestaat de mogelijkheid dat de bevolking weer op een dwaalspoor gezet wordt. Zodra geheime diensten en machtige spelers het spel bepalen, blijft het voor de gewone burger een ondoorzichtige wirwar aan informatie die nauwelijks of helemaal niet op juistheid beoordeeld kan worden. In geval van een echte “waarheidsbom” zouden de uitwerkingen ook in Europa zichtbaar en voelbaar moeten worden. Vooralsnog geldt: de vinger aan de pols houden, zolang er niets gebeurt, op spaarvlam blijven meesputteren en afwachten. Informeer u vooral ook zelf, en dan bij voorbaat onder uitsluiting van de bekende media die ons alleen maar afleiden en prut-informatie voorschotelen. Niet voor niets opende Trump de frontale aanval op de Amerikaanse opinie-bepalende en beïnvloedende media. Het mag duidelijk zijn, dat wanneer dergelijke “geruchten” op (een kern van) waarheid zouden berusten en er dus sprake is van oorlog achter de schermen, bepaalde mensen (waaronder Trump en familieleden), op de dodenlijst staan… -DGZ-