Trump dreigt landen om naderende ’karavaan’

President Donald Trump dreigt hulpgelden aan Honduras en andere landen in te trekken als zij niet een zogenoemde karavaan van 1200 Centraal-Amerikaanse migranten tot staan brengen.

Source: Trump dreigt landen om naderende ’karavaan’

“Trump haalde eerder al uit naar Mexico en dreigde het vrijhandelsakkoord NAFTA op te schorten.”

Weer zo’n verdrag dat de alliantie rond Trump het liefst ziet verdwijnen. Alles dat ook maar enigszins met globalisme of voor de bancaire elite’s positieversterkende handelsakkoorden te maken heeft, is hen een doorn in het oog.

Ondertussen beginnen de aanvallen op het stelsel van de Centrale banken, de globalisten en de “deep state” steeds meer vorm te krijgen, en wordt onze stelling bevestigd dat het onderuit halen van de huidige financiële orde de hoogste prioriteit heeft. 

  • De aanval op het FANG-complex (Facebook, Amazon, Netflix, Google), die zorgen voor druk op de aandelenkoersen
  • De invoerheffingen op producten uit andere landen
  • De belastinghervorming in de Verenigde Staten
  • Opzeggen klimaatverdragen
  • De oorlog verklaren aan wereldhandelsovereenkomsten en daarmee de globalisten                                        
  • Het neutraliseren van Kim Yong-un als marionet van de “deep state”

Een paar voorbeelden die allemaal deel uitmaken van het actieplan en waaruit blijkt dat de voorspelde veranderingen langzaam maar zeker op gang beginnen te komen. 

“Zodra de voorbereidingen voor het bovengenoemde verweer zijn afgerond gaan we live meemaken hoe die komende aanvallen eruit gaan zien”.. -DGZ-