Trump erkent Jeruzalem als hoofdstad Israël; Palestijnen dreigen met oorlog

Source: Trump erkent Jeruzalem als hoofdstad Israël; Palestijnen dreigen met oorlog

Dergelijke maatregelen worden getroffen door de drijvende krachten achter de komende grote veranderingen, waarbij ook Trump slechts de uitvoerder is. De route leidt via het uitroeien van de islam en de socialistische democratie uiteindelijk, nadat de moslems als aanhangers van de islam verslagen zijn, ook naar de bouw van de “Derde Tempel”… -DGZ-