Trump had gelijk: EU-hoofdstad Brussel verandert in migranten ‘hellekrocht’

Source: Trump had gelijk: EU-hoofdstad Brussel verandert in migranten ‘hellekrocht’

“Het is de toekomst van iedere stad en ieder land waar links en islam één gezamenlijk front tegen de bestaande samenleving vormen – kortom, bijna overal in Europa.”

Bij sommigen begint het te dagen, maar ze weten niet dat een jarenlange strategie precies die samensmelting moest bewerkstelligen. Wij betoogden hier al vaker dat dat verenigde front aangevallen gaat worden, waardoor uiteindelijk beide, de islam en het socialisme met al zijn linkse decadente uitwassen worden vernietigd. Eén van de spelregels van het DGZ-spel luidt: installeer zondebokken die de eerste aanval uitvoeren. Het puzzelstukje Trump/Jerusalem viel al mooi op zijn plaats. Het wachten is op één of meerdere “vervolgincidenten” die ervoor moeten zorgen dat de moslimgemeenschap massaal de aanval zoekt. Moslims zullen dus verder uit de tent gelokt moeten worden… -DGZ-