Trump in 2024 niet op het stembiljet in Colorado, schokgolven door

Source: Trump in 2024 niet op het stembiljet in Colorado, schokgolven door VS | Buitenland | Telegraaf.nl

Ook dat verbaast allang niet meer. We worden per slot van rekening gedwongen om in een onechte theater-wereld te blijven geloven, waarin geen plaats meer is voor reguliere verhoudingen, en voor mensen die een logische orde zonder oorlog nastreven.

Zodoende speelt het regime de een de zwarte piet toe, de ander probeert men via aantijgingen en rechtszaken uit te schakelen en een volgende laat men uit een raam vallen of anderszins elimineren…

Zoals eerder beweerd, het regime is overal om ons heen en wereldwijd actief. Van de hele politieke rits, via het politie-apparaat, scholen- en  opleidingsinstituten, alle financiële instellingen, de propaganda-kanalen, wergevers- en werknemerverbonden de justitiële macht tot en met de rechterlijke macht. Zodra we de voordeur openen en naar buiten gaan, kunnen we de maatschappij-verziekende en dodelijke uitzaaiingen van HUN tumoren en rot al op afstand ruiken, en zelfs aanraken. De om ons heen gebouwde betonmuur met dikke teflonlaag is daarom geen overbodige luxe, ook ten aanzien van de massa aan “medeburgers” die nog steeds blijven geloven in HUN kunstwereld… -DGZ-