Trump: „Justiz erlaubt Freigabe der fehlenden 20 FISA-Seiten“ – Alliierte wollen es verhindern

Source: Trump: „Justiz erlaubt Freigabe der fehlenden 20 FISA-Seiten“ – Alliierte wollen es verhindern

Veel binnenlandse oorlogjes op de achtergrond in de VS en daarbuiten. Van transparant en controleerbaar beleid en bestuur willen hedendaagse regime’s niets weten. Systeemrelevante aangelegenheden worden buiten het volk om beslist. Geheim, in de achterkamertjes, via handjeklap of onder valse voorwendsels. Ook blijkt heel vaak dat geheime diensten onder welke naam dan ook, al of niet bekend bij het publiek, in feite de dienst uitmaken, in actie komen en veelal een eigen leven leiden, zonder dat controle op hun doen en laten mogelijk is. Niet alleen in de VS, maar ook in Europa… -DGZ-