Trump, Putin und das transatlantische Menetekel

Source: Trump, Putin und das transatlantische Menetekel

  • (deels heftige) omvormingen in de maak en op komst
  • er is sprake van een verborgen dictatuur
  • de laatste stuiptrekkingen van het regime leiden tot nog meer uitwassen die op DGZ vaker aangeduid werden met “Rückabwicklung” en het in gang gezette afbraakbeleid. Beide vinden momenteel  plaats. Het opzeggen van  wapenverdragen door de VS en Rusland is hiervoor een volgende indicatie
  • afleiding en misleiding van de bevolking op volle toeren
  • de satanische VN komt onder vuur en verdwijnt
  • de oorspronkelijk geplande nieuwe wereldorde gaat er niet komen
  • (via de autonome City of London) is het Vaticaan te beschouwen als hoofdinitator en                    stuurcentrale van het EU-wangedrocht.

De (gedeeltelijke) eindconclusie: door het verdwijnen van de EU, de VN, allerlei transatlantische allianties en andere tot op heden invloedrijke organen wordt het transatlantische imperium via natuurlijke wetmatigheden die door velen niet onderkend worden, op alle fronten geneutraliseerd. De tientallen jaren lang opgeworpen barricades en knevelcontructies moeten eerst ontbonden, opgezegd of ongeldig verklaard worden. Dat heeft tijd nodig. Uiteindelijk komt Europa ook in militair opzicht steeds meer onder Russische invloed en controle, en vindt zodoende aansluiting bij het Eurasiatische blok, waarna de weg vrij is voor de nieuwe zijderoute… -DGZ-