Trump, Qanon & Co. besiegen den Schattenstaat

„Trump wird nicht lange im Amt sein. Ich glaube, dass er in einem Jahr wieder draussen ist“, sagte John Kerry im Januar 2017 dem Palästinenserführer Mahmooud Abbas. So wie Kerry wurde d…

Source: Trump, Qanon & Co. besiegen den Schattenstaat

Duitsland was en is een centrale spil. Juist omdat Duitsland nou eenmaal een belangrijke rol speelt in het wereldgebeuren, is het vanzelfsprekend dat men in het Duitstalige gebied de vinger aan de pols houdt en zeer penibel en nauwgezet de huidige ontwikkelingen volgt, niet in de laatste plaats omdat daar de negatieve maatschappelijke en economische uitwerkingen al zichtbaar en voelbaar worden. Nogmaals: het is beslist geen toeval de de grote stroom indringers bewust naar het Duitstalige gebied geleid wordt en de Duitse industrie en haar exportkracht stevig worden aangevallen. Wat daar gebeurt, is immers ook bepalend voor onze toekomst. Onze stelling dat men ons al jaren geleden de psychologische oorlog verklaard heeft en daarmee ook de “waarheidsoorlog”, houdt in dat er een (onzichtbare) vijand is, en die wordt op dit moment globaal uit de tent gelokt.

“Die sogenannte Neue Weltordnung (NWO) findet in der geplanten Form nicht statt. Warum? Die NWO-Strategen haben die Rechnung ohne den Wirt gemacht, dem eigentlichen Herrscher und Schöpfer dieser Welt. Und abgerechnet wird immer am Schluss. Jetzt ist Schluss! Wir sind – nach mehrfacher Verlängerung – im Endspiel! Und der Verlierer steht bereits fest: Die Falschspieler.”

Voor de auteur is het al zo goed als zeker dat het doek voor de onzichtbare volksvijanden gaat vallen. Het valt te bezien of en in hoeverre zijn verwachting gaat uitkomen. Een kat in het nauw kan rare (en vernietigende) sprongen maken. Volgen, in de gaten houden en verplicht afwachten… -DGZ-