’Trump schaft positieve discriminatie af’

De regering van president Trump wil dat etnische herkomst of ras in het onderwijs geen rol meer speelt bij het accepteren of werven van leerlingen en studenten. De president breekt hiermee met het onderwijsbeleid van zijn voorganger Barack Obama die juist een voorstander was van positieve discriminatie die in de VS ’affirmative action’ wordt genoemd.

Source: ’Trump schaft positieve discriminatie af’

De eerder geforceerd gecreëerde ongelijkheid via gebruikmaking van positieve discriminatie oftewel voorkeursbeleid wordt afgeschaft. De logische en natuurlijke gang van zaken wordt stapje voor stapje weer hersteld, althans voorlopig alleen in de Verenigde Staten. Europa zal uit eigen kracht zover nooit komen. De controle en de macht van de tegenstanders van een natuurlijke orde is hier nog zo groot dat “andere middelen” moeten worden ingezet. Het afbraakproces van de tegenwoordige nieuwe orde is wel al ingezet, getuige ook de maatregelen van de genezende alliantie tegen onder meer de NAVO, (beter bekend als de oorlogsmachine van de Centrale Banken en de globalisten), de VN, (wereld)handelsorganisties en andere globaal opererende en overkoepelende instanties die de huidige (wan)orde tot grote bloei brachten en een natuurlijk verloop volledig lamlegde. Zoals eerder voorspeld: het tij keert, maar vooralsnog tergend langzaam… -DGZ-