Trump won een gemanipuleerde verkiezing – Lang Leve Europa!

Een boeiend betoog dat ogenschijnlijk precies aangeeft wat er staat te gebeuren in het politiek landschap van de VS. Het Engelstalige bericht van Wayne Root omgezet in het NL. Je leest dit uiteraard (nog!) niet in de reguliere ‘kwaliteitsmedia’. Trump … Lees verder →

Source: Trump won een gemanipuleerde verkiezing – Lang Leve Europa!

Mooie samenvatting van de gebeurtenissen achter de schermen. De laatste zin: “En voor Nederland: de gehele reguliere media en de nagenoeg gehele politiek blijkt medeplichtig in de manipulatie van het Obama-Clinton kartel, ze deden mee met dit alles zonder enig kritiek, zonder enige wroeging.” 

Ze deden mee, ze doen mee en ze blijven de valse lijn volgen, “whatever it takes”. Daar komt geen verandering in, tenzij natuurlijk de bom werkelijk barst. Ze hebben het heft nog in handen, en dan niet alleen in Nederland. Deze volksmanipulatie betreft de gehele westerse wereld. Afleiding en misleiding via propaganda blijven op volle kracht. Niet voor niets noemen we de genoemde Amerikaanse kliek én hun vertakkingen naar alle collaborateurs in Europa “criminelen”, die in feite voor begane misdaden ter verantwoording zouden moeten worden geroepen, en voor zover het politici betreft, vooral ook hun voorgangers… -DGZ-