Tthe financial markets know it is mathematically IMPOSSIBLE to pay back the debt…

“De markt” weet dat de opgehoopte schulden nooit terugbetaald gaan worden, zoals we dat onder meer ook hier al constateerden. Het is één van waarheden die men het volk liever niet vertelt en een onderwerp dat op scholen natuurlijk nooit uitgebreid aan bod mag komen… Houd ze zoveel mogelijk onwetend, is ook hier het motto. Het is niet minder dan grootschalig en langdurig volksbedrog

Tijdens de tientallen jaren durende glorieperiode dat HUN geld volop beschikbaar is en dus HUN frauduleus systeem goed in HUN voordeel functioneert, koopt men met dat nepgeld alles en iedereen, teneinde de wereld te hervormen en in de richting te sturen die HEN goeddunkt. Ook het gemene volk is omgekocht: niet werken, toch vreten. Uitkeringen, toeslagen, tegemoetkomingen, bonussen, vergoedingen… nooit in natura, steeds in HUN nepgeld dat aan voortdurende koopkrachtdaling onderhevig is. Ook dat vertelt men het volk liever niet… 

Het is duidelijk dat “volk” daarin geen inspraak mag hebben en dat de democratie die niet samengaat met de belangen van het regime, moet worden uitgeschakeld en men net moet doen alsof er nog democratie zou zijn.

Dat die tijdelijke illusionaire fase van rijkdom en welvaart ooit eindigt, interesseert het geldregime niet. Het heeft namelijk in die glorietijd met nepgeld, waarvan men weet dat het verdwijnt, de wereld naar haar hand kunnen zetten. Het regime heeft dan ook maar een bepaald tijdvenster ter beschikking waarin het systeem volledig uitgebuit moet worden. Dat is de clou

In de afbraak- en oorlogsfase, waarin we ons nu bevinden, probeert men nog de laatste resten uit het systeem te persen en de laatste gewenste veranderingen met geweld erdoor te drukken. Men zal daarom HUN systeem zo lang mogelijk in leven proberen te houden en te redden zolang dat mogelijk is, en zolang het regime dat nodig acht. Via digitale valuta van centrale banken probeert men de levensduur nog een tijdje te verlengen, én burgerccontrole naar een hoger plan te tillen. Dát is een van de doelstellingen die men tijdens die fase nog wil bereiken. Is ook dat doel bereikt, trekt men de stekker eruit in die zin dat men niet meer redt. Tot zover hun voornemens. Of dat in die vorm ook volledig zal lukken, is een ander verhaal maar wel een scenario om rekening mee te houden… -DGZ-