Tumult in de Kamer: coronadebat geschorst om inbreng FvD

Source: Tumult in de Kamer: coronadebat geschorst om inbreng FvD | Binnenland | Telegraaf.nl

Kamervoorzitter Vera Bergkamp heeft het debat over het coronavirus stilgelegd nadat FvD-Kamerlid Gideon van Meijeren had opgeroepen tot ’burgerlijke ongehoorzaamheid’.

Zeer juist, maar daar willen onze vertegenwoordigers in de kletstent natuurlijk niets van weten.  

Enerzijds wordt er al jaren op misdadige wijze gesold met de belangen van de eigen bevolking, hetgeen anderzijds op termijn resulteert in een gebrek aan vertrouwen bij de meerderheid van de bevolking. Die cijfers zijn zo dramatisch dat wij ons al lang afvragen waarom men dat democratenvolk nog enig gezag laat uitoefenen. Ze hebben geen draagvlak meer en hebben ons daarom ook niets meer te vertellen. Burgerlijke ongehoorzaamheid zou hun verdiende loon zijn. De hedendaagse praktijk is dat ze alleen nog maar via verplichtingen, verboden en dwang algemeen, het volk naar hun hand kunnen zetten… -DGZ-